Potřebujete objednané zboží reklamovat? Vytiskněte si náš jednoduchý reklamační formulář přiložte kopii daňového dokladu (faktury) a spolu se zbožím jej odešlete na adresu:

 

P & M PEDAG Czech s.r.o.

U Kapličky 328

691 27 Popice

Záruční lhůta je zákonem stanovena na 24 měsíců a jako záruční list slouží u našeho zboží daňový doklad (faktura). Reklamace se nevztahují na závady způsobené nesprávným užíváním. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci neprodleně po vzniku vady. Reklamované zboží je třeba doručit s písemným oznámením vad, jinak je reklamace považována za neplatnou. Reklamaci budeme posuzovat v souladu s pokyny stanovenými výrobcem zboží. Maximální lhůta vyřízení reklamace je zákonem stanovena na 30 dní.

 

Reklamované zboží pošlete řádně zabalené, aby se nepoškodilo při přepravě. Při kladném vyřízení reklamace Vám vyměněné zboží pošleme na naše náklady zpět.

 

Stáhněte si:

Reklamační formulář

V případě jakýchkoli dotazů jsme vám k dispozici na e-mailu: office@czpedag.cz.